KONTAKT

Testiranja

o školi

U okviru redovnih aktivnosti fudbalske škole "DIF", a u skladu sa zadacima koji su postavljeni i utvrđeni od strane Stručnog tima škole fudbala "DIF", organizuje se redovno praćenje sposobnosti polaznika škole.

Čitav niz ovih testiranja neophodni su i potrebni radi utvrđivanja trenutnog stanja i napredka svakog polaznika škole i cele grupe mladih fudbalera, kao i za dalje planiranje i programiranje rada, a sve sa ciljem da se optimalno utiče na razvoj dece koja redovno posećuju rad u sali Fakulteta sporta i fizickog vaspitanja.

Na kraju godine Stručni tim Škole organizuje proveru napredka svakog pojedinca u vidu Javnog časa na kojima će roditelji moći da se uvere u napredak svog deteta.

Termini

o školi

Časovi u školi fudbala se održavaju tri puta nedeljno: utorkom i četvrtkom od 19-21h i subotom od 12-14h u hali, a za vreme letnjih meseci i na otvorenim terenima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.