KONTAKT

Aktivnosti

o školi

Sve aktivnosti fudbalske škole usmerene su ka ostvarenju osnovnog cilja funkcionisanja fudbalske škole DIF.


1. Podela polaznika (u toku samog rada i trenažnog procesa) je takav da omogućuje optimalan rad sa polaznicima škole i poštovanje njihovog senzitivnog perioda (u kome se deca u ovom periodu nalaze) za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Prilikom rane selekcije posebnu pažnju posvećujemo:

1.1. smislu za igru (razvijanje kreativnosti i logičko odlučivanje prilikom pojedinih situacija u igri),

1.2. osećaju za loptu (prirodna mekoća pokreta u kontaktu sa loptom i specifična koordinacija polaznika akademije),

1.3. psihološkim osobinama, kao i celokupnom morfološkom razvoju deteta kroz igru.

2. Sportski lekarski pregled je obavezan za časove fudbala koji se sprovode na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Ti pregledi se obavljaju periodično na 6 meseci. Pored provere zdravstvenog statusa polaznika škole, vrše se i motorička testiranja uz pomoć kojih smo u stanju da pratimo i razvoj dece na planu brzine, snage, izdržljivosti, koordinacije, gipkosti ...

3. U radu se insistira na redovnosti dolazaka na časove fudbala. Jedino dolascima i savladavanjem našeg unapred zacrtanog programa obučavanja, treniranja i vaspitanja, garantujemo da će sada polaznik, a za koju godinu iskusni sportista, moći da „parira“ po fudbalskom znanju i najveštijima i najsposobnijima u fudbalskoj igri.

4. O svakom pojedincu akademije vodi se precizna dokumentacija i prati se razvojni put, tako da pri prelasku našeg fudbalskog virtuoza u (zašto da ne?) velike domaće ili svetske klubove, sa ponosom predajemo budućem klubu svu dokumentaciju, kojom je dete praćeno u svom razvoju.

5. U okviru psihološko – vaspitnog rada pažnja je usmerena ka stvaranju zdrave navike bavljenja fudbalom (odnos prema obavezama, osamostaljivanje, lična odgovornost unutar kolektiva, poštovanje unapred postavljenih pravila, odnos prema timskom radu, poštovanje – trenera i drugara, odnos prema takmičenju – pobeda i poraz, istrajnost, razvijanje samopouzdanja, samopoštovanje, samokritičnost, samokontrola, pravilna ishrana, vođenje lične higijene ...).

6. Prateći trendove koje FIFA i UEFA propisuju i podržavaju, organizujemo časove fudbala za devojčice. One su naše mezimice i uživaće poseban tretman.

7. U saradnji sa roditeljima i nastavnicima, polaznici su pod redovnom kontrolom uspeha u školi. Mi kao sportsko – vaspitna ustanova, imamo obavezu i pravo da isključimo, na određeno vreme, decu koja nemaju odgovarajući uspeh i na drugim planovima. Dakle, smatramo i našim neuspehom, neuspeh polaznika škole i sve ćemo učiniti da utičemo pozitivno na razvoj i uspeh našeg člana.

8. Prilikom organizacije ove škole fudbala računamo i na posetu nama dragih gostiju, afirmisanih aktera fudbalske igre. Tu će biti uključeni vrhunski igrači reprezentacije i naših najvećih fudbalskih klubova i vrhunski treneri, prvoligaške sudije, lekari, fudbalskeškole (C. Zvezde, Partizana, OFK Beograda ...) i naravno ženski fudbalski klubovi.

9. U zgradi Fakulteta organizovana su predavanja (istorija fudbala, pravila fudbala, ishrana, sportsko vaspitanje, higijena ...) i video prikazi (škola fudbala iz drugih zemalja – AJAX, Milan ..., utakmice koje su obeležile periode fudbalske igre ...) značajnijih segmenata fudbalske igre.

10. Organizujemo i posete muzejima (FK C. Zvezda ...) trofejnim salama (FK Partizan), treninzima, utakmicama naših fudbalskih klubova, kako bi se polaznici upoznali sa vrhunskim, profesionalnim okruženjem.

11. U školi želimo da razvijamo druženje i bliskost, sportsko vaspitanje, komunikaciju i saradnju, fleksibilnost i toleranciju, ali sve ovo kroz aktivnosti koje deca vole, i obavezno bez prisile. Naš moto je da odnos trenera prema polazniku akademije mora biti pun topline, jasnoće u postavljanju pravila ponašanja i da pedagog fizičke kulture i trener Vašeg deteta ima odnos prema njemu kao pravični otac, a ne kao popustljiva majka.

Termini

o školi

Časovi u školi fudbala se održavaju tri puta nedeljno: utorkom i četvrtkom od 19-21h i subotom od 12-14h u hali, a za vreme letnjih meseci i na otvorenim terenima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.