KONTAKT

EVIDENCIJA DOLAZAKA NA TRENINGE

DATUM: 12.2017

ime i prezime

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ukupno

Đorđević Mia

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

/

10

Šakić Lorena

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

/

11

Joksimović Dunja

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

/

8

Jeličić Ana

0

Venčanski Lena

0