KONTAKT

EVIDENCIJA DOLAZAKA NA TRENINGE

DATUM: 12.2017

ime i prezime

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ukupno

Kostadinović Petar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

12

Simić Mateja

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

/

9

Andjelković Nikola

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

/

10

Šakić Luka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

12

Zdravković David

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

/

11

Šaranović Stefan

-

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

-

/

5

Krstanović Miloš

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

/

10

Nikačević Vid

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

/

6

Milićević Đorđe

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

/

7

Nikolić Stefan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

12

Šapić Luka

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

2

Joksimović Lazar

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

/

11

Jovanović Lazar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

/

12

Frković Vukašin

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

/

11

Pešić Nemanja

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

/

10

Stojanović Andreja

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

/

7

Đurković Vukašin

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

/

10

Manovski Andrej

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

/

11

Lukić Kosta

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

/

8

Krstović Viktor

0

Mijović Nikola

0

Hadžilasihović Vuk

0

Protić Andrija

0

Govedarica Andrej

0

Milenović Ognjen

0

Šćepanović Luka

0

Šćepančević Vanja

0

Nešković Vuk

0

Ilić Andrija

0